szukaj
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działania Brodnickiego TBS

Przedmiotem działalności Brodnickiego TBS jako Spółki z o.o. jest:

  1. budowa lub nabywanie domów mieszkalnych ich eksploatacja na zasadach najmu;
  2. wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Spółki;
  3. sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki;
  4. przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
  5. prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą;
  • budowa, finansowana przez przyszłych właścicieli, lokali mieszkalnych, użytkowych,
  • garaży, miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych,
  • wykonywanie usług budowlanych na rzecz innych podmiotów w szczególności jako generalny wykonawca, podwykonawca, zobowiązany na podstawie innej umowy,
  • pełnienie funkcji inwestora zastępczego,


Opublikował: Tomasz Grobelniak
Publikacja dnia: 09.05.2016
Podpisał: Tomasz Grobelniak
Dokument z dnia: 09.05.2016
Dokument oglądany razy: 4 570